Konspekt


Oddajemy do rąk Czytelników kolejny, trzydziesty już numer naszego kwartalnika, tym razem poświęcony problematyce technicznej. Ponieważ zagadnienia z tej dziedziny nieczęsto goszczą na łamach „Konspektu”, postanowiliśmy nieco urozmaicić profil pisma. Różnorodność problematyki wynika także z wielokierunkowości kształcenia realizowanego w naszej Uczelni. Staramy się, by w każdym numerze podejmowane były zagadnienia nawiązujące do profilu naukowego poszczególnych instytutów i katedr.

W bieżącym numerze można wydzielić dwie zasadnicze grupy tematyczne, tj. techniczną - związaną z tematem wiodącym oraz ogólną. Wśród artykułów z pierwszej grupy zwracamy uwagę na wywiad z prof. Tadeuszem Wacławem Nowackim - Gościem „Konspektu”. Autorzy z Instytutu Techniki omawiają wiele ciekawych zjawisk obecnych w życiu codziennym, m.in. lasery - Agnieszka Twardowska, energię słoneczną - Krzysztof Pytel, diamenty - Lucyna Jaworska, algorytmy ewolucyjne - Wiktor Hudy, sieci neuronowe - Krystyna Kuźniar. Zastosowanie komputerów do analizy głosu przybliża Jolanta Zielińska, zaś o symulacji komputerowej w nanotechnologii pisze Krzysztof Parliński. Kazimierz Jaracz przedstawia wizję mechatronicznej przyszłości techniki. Aspekt humanistyczny technologii informacyjnej reprezentuje Eric Reiss, przedstawiciel nowej dziedziny - architektury informacji - który udzielił nam wywiadu podczas pobytu w Polsce.

W grupie ogólnej znajdzie Czytelnik publikacje poruszające różnorodne tematy. Począwszy od krytyki nowej serii wydawniczej poświęconej wojnom na morzach, o której pisze Piotr Krywak, charakterystyki sytuacji kryzysowej dokonanej przez Zbigniewa Kopę, poprzez omówienie najważniejszego elementu architektury bożnicy żydowskiej, pióra Katarzyny Pabis, aż do wzmianki o cennym, lecz niestety zaginionym dokumencie z XVIII w. tajemniczego doktora du Faӱa, autorstwa Piotra Daszkiewicza i Radosława Tarkowskiego. W numerze znalazły się także stałe działy, m.in. Galeria „Konspektu”, w której gościmy tym razem Zbigniewa Cebulę. Swoje wiersze prezentuje Joanna Pociask-Karteczka. Piotr Pacholarz zaprasza na wycieczkę do Dobczyc, zaś jak uprawiać jogę dowiedzą się Czytelnicy z artykułu Elżbiety Sionko. To nie wszystkie teksty warte polecenia, zachęcamy do zapoznania się ze wszystkimi artykułami wierząc, że każdy znajdzie dla siebie coś interesującego.

Zapraszając do lektury, Redakcja chciałaby podziękować Autorom, szczególnie zaś Prof. Kazimierzowi Jaraczowi oraz Pracownikom Instytutu Techniki za współpracę przy tworzeniu niniejszego numeru.

Konspekt
Konspekt - Kraków 2007